Wadhamini na Washirika

Wadhamini

 

Sikika tuna mashirika mbalimbali ya ndani na nje ya nchi ambayo hufadhili shughuli zake, yafuatayo ni mashirika hayo:-

Embassy of Ireland                              SDC                                        CIDA                                                        Hivos

irish  sdc    cida          hivos

 

 

Washirika wetu

 

Ili kufikia malengo yake Sikika hushirikiana na mashirika mengine katika shughuli mbalimbali. Washiriki hawa ni:-

 

 Policy Forum             Tanzania Aids Forum                  Tanzania Network Gender Programme (TGNP)                         LHRC

logo_pf_3       logo        logo (1)              lhrc

 

TAWLA                                 WLAC                                                 Jukwaa la Katiba                         Medical Association of Tanzania (MAT)

tawla                           wlac                       katiba                     logo3

 

Kiteto Civil Society Organization Forum                    Kikundi cha Wajane Kondoa (Kiwajako)

Choose your Style
Layout Style
Predefined Colors * You can use Unlimited Colors